Recent Announcement

Class XII CBSE Board Examination Result (session 2018-19):- 33 students have scored 90% and above marks. Their names are Manju (96.8%), Monika Kasana (96.2%), Balraj (96%), Sheetal (95.4%), Hari Om (95.4%), Ankit (95%), Pooja (94.8%), Aanchal (94.6%), Piyush (94.6%), Karuna (94.6%), Kanika (94.4%), Kunal Dagar (94.4%), Kunal (94.2%), Mayank (94.2%), Neeraj (93.4%), Megha (93.4%), Bhawna (93.4%), Simran (93%), Manisha (92.8%), Mandeep (92.6%), Harsh Poswal (92.4%), Ravinder (92.2%), Shri Ram (91.6%), Akhil (91.2%), Sajid (91.2%), Nikhil (90.8%), Prashant (90.8%), Harsh Kumar (90.8%), Nidhi (90.6%), Priyanshu (90.4%), Ariti (90.4%), Rubi (90%), Yatin (90%).

Class X CBSE Board Examination Result (session 2018-19):- Our 49 students have scored more than 90% marks. Our bright scorers are Jatin (98%), Abhishek (97.6%), Vishal (96.8%), Raj sharma (96.8%)